כנסים וסמינרים מקצועיים

תיירות ירוקה - Green Tourism

הצוות המקצועי שלנו יסייע בבניית ובהפקת האירוע, מתחילתו ועד סופו, בהתאם לצרכים ולרצונות שלכם.

דפי נחיתה ואתר הכנס – סיוע באפיון, בבנייה ובעיצוב של אתר הכנס, ובכלל זה מנגנוני רישום וגביית דמי הרשמה.

חוברת תקצירים – הפקה של חוברת תקצירים, מאמרים וכל חומר נוסף הקשור לכנס, והפצתה כחוברת נייר או באופן דיגיטלי.

קול קורא – הכנת קול קורא לפי הצורך, והפצתו להצגת מחקרים, מאמרים ופרויקטים

בניית הקונספט של האירוע –  אפיון קהל המשתתפים, סיוע בהכנת התוכנית וחלוקה למושבי מליאה ומושבים מקבילים

תיאום ובקרה – תיאום המרצים ותזמון ההרצאות והמצגות לפי לוח זמנים מוגדר.

תצוגה ועמדות מידע – תכנון עמדות המידע ודוכני ההסברה של חברות נותני חסות, בכלל זה עזרים טכניים, שילוט וכדומה.